Hjem

Akupunktør ph.d. Terje Alræk

Terje Alræk er uteksaminert som akupunktør (BAc) i 1982 etter 3 års fulltids studium ved The International College of Oriental Medicine, England.

 

Etter lang praksis som akupunktør

og stipendiat ved Institutt for Samfunnsmedisinske fag, Univer-sitetet i Bergen, tok han doktorgrad i akupunktur i 2004, som den første i Norge.

 

I dag driver Alræk Akupunkturklinikken i Bergen og arbeider som forsker innen komplementær og alternativ medisin ved NAFKAM, UiT Norges Arktiske Universitet.

Alræk har vært ansatt siden 2011 på Høyskolen Kristiania, Institutt for Helsevitenskap; og fra 2015 som professor ved samme institusjon.

 

Alræk har vært medlem av Akupunkturforeningen siden 1982.

www.alraek.no © All Rights Reserved  •  powered by eideolsen.no